Dom Dziecka Rodzina Maryi

Ul. Lipowa 27

64-500 Szamotuły

tel. (61) 29 20 984

fax. (61) 29 24 773

 

Rodzina jest podstawową komórką społeczną, w której każdy z nas znajduje swoje miejsce. Dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych są najczęściej pozbawione możliwości realizacji swoich potrzeb w rodzinie naturalnej. Szansą dla nich są rodziny zaprzyjaźnione, zastępcze i adopcyjne.

 

Poniżej opis zasad przyjęcia dziecka z domu dziecka Rodzina Maryi w Szamotułach.

 

**************************************************************

 

RODZINA ZAPRZYJAŹNIONA

 

Rodziną zaprzyjaźnioną są osoby, które odwiedzają dziecko w placówce

i zapraszają je do swojego domu (np. w okresie wakacji letnich, ferii zimowych, świąt). Nawiązując relację z dzieckiem, rodzina zaprzyjaźniona zaspokaja podstawowe potrzeby emocjonalne i wspiera dziecko w rozwoju, wspomagając tym samym proces wychowawczy odbywający się w placówce.

 

Jak zostać rodziną zaprzyjaźnioną?

 

Krok 1.  Kontaktujesz się z Dyrekcją Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej.

Krok 2.  Jeśli jesteś zdecydowany, zapraszamy Cię na spotkanie z Dyrektorem

i Zespołem Wychowawczym, na którym udzielimy Ci odpowiedzi na wszelkie nurtujące Cię pytania.

Krok 3. Organizujemy Twoje spotkania z dzieckiem na terenie Placówki.

Krok 4. Składasz wniosek o urlopowanie do właściwego Sądu Rodzinnego. Jednocześnie starasz się o opinię z Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego.

Krok 5. Twoje starania zakończyły się sukcesem, możesz zaprosić dziecko do swojego domu.

 

Kto może zostać rodziną zaprzyjaźnioną?

 

Osoby samotne. TAK.

Małżeństwa. TAK.

Rodziny spokrewnione. TAK.

Rodziny niespokrewnione. TAK.

Osoby życzliwe, cierpliwe, serdeczne, z wielkim sercem TAK.TAK.TAK.

 

**************************************************************

RODZINA ZASTĘPCZA

 

Rodzina zastępcza jest formą sprawowania opieki nad dzieckiem, alternatywną dla tej sprawowanej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Rodzice dzieci przebywających w rodzinach zastępczych maja ograniczoną władzę rodzicielską, niejednokrotnie utrzymują oni kontakt z dziećmi, podobnie jak odbywa się to

w placówkach.

 

Jak zostać rodziną zastępczą ?

 

Istnieje kilka dróg do zostania rodziną zastępczą. Jedną z nich jest bezpośredni kontakt z placówką opiekuńczo-wychowawczą.

 

Krok 1.  Kontaktujesz się z Dyrekcją Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej.

Krok 2.  Jeśli jesteś zdecydowany, zapraszamy Cię na spotkanie z Dyrektorem

i Zespołem Wychowawczym, na którym udzielimy Ci odpowiedzi na wszelkie nurtujące Cię pytania.

Krok 3. Kierujesz się do właściwego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który odsyła Cię do specjalistycznego ośrodka na szkolenia dla kandydatów na rodzinę zastępczą.

Krok 4. Organizujemy Twoje spotkania z dzieckiem na terenie Placówki.

Krok 5. Składasz wniosek o urlopowanie do właściwego Sądu Rodzinnego. Jednocześnie starasz się o opinię z Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego.

Krok 6. Twoje starania zakończyły się sukcesem, możesz zaprosić dziecko do swojego domu.

 

**************************************************************

RODZINA ADOPCYJNA

 

Rodzina adopcyjna jest kolejną formą sprawowania opieki nad dzieckiem. Forma ta jest najbardziej zbliżona do funkcjonowania rodzin naturalnych, ponieważ rodzice adopcyjni  mają przyznaną władzę rodzicielską, stanowi to całkowite przysposobienie.

 

Jak zostać rodziną adopcyjną ?

 

W tym przypadku również istnieje kilka dróg do zostania rodziną adopcyjną.

 

Krok 1. Kierujesz się do właściwego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, gdzie dowiesz się jakich formalności musisz dopełnić.

Krok 2.  Po uzyskaniu zaświadczenia o zakwalifikowaniu na rodzinę adopcyjną możesz skontaktować się z Dyrekcją Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej.

Krok 3.  Jeśli w placówce są dzieci gotowe do adopcji, zapraszamy Cię na spotkanie z Dyrektorem i Zespołem Wychowawczy, na którym udzielimy Ci odpowiedzi na wszelkie nurtujące Cię pytania.

Krok 4. Organizujemy Twoje spotkania z dzieckiem na terenie Placówki.

Krok 5. Składasz wniosek o rozpoczęcie procesu adopcyjnego do właściwego Sądu Rodzinnego.

Krok 6. Twoje starania zakończyły się sukcesem-adoptujesz dziecko